Nieuwe website online

De nieuwe website van Buckfast Vlaanderen staat online. Ze zal in de toekomst een interactieve tool zijn om de vereniging en haar leden nauwer met elkaar in contact te brengen. Bepaalde info blijft publiek beschikbaar. Alle praktische info inzake evenementen, teeltactviteiten en dergelijke komen in een voor de leden voorbehouden ruimte terecht. Veel leesgenot!