Bestuur

Voorzitter

Jan Heytens, Haringsveldweg 3, 9620 Zottegem, tel. 0470 76 43 54, jan.heytens@buckfast-vlaanderen.be

Ondervoorzitter

Jan De Ridder, Klaverheide 44, 2930 Brasschaat, tel. 03 663 26 38, jan.deridder@buckfast-vlaanderen.be

Ludo Moens, Sint Rochusstraat 9, 3700 Tongeren, tel. 0478 59 73 62, ludo.moens@buckfast-vlaanderen.be

Algemeen maildres: bestuur@buckfast-vlaanderen.be

Secretariaat: secretariaat@buckfast-vlaanderen.be

Stuur een bericht naar het bestuur:

  Interesse om deel te nemen aan het bestuur? Het huidige bestuur heeft zich ge-engageert om de nieuwe werking mee uit te bouwen. In de toekomst willen we het bestuur laten evolueren naar volgende samenstelling:

  • Voorzitter : algemene coördinatie
  • Secretaris/penningmeester : secretariaat en beheer financiële middelen en bankrekening, lidgelden, …..
  • Teeltcoördinator : coördinatie telerslijst, begeleiding teeltwaardeschattingen, publicatie stambomen, organisatie deelname eilandbevruchtingen, organisatie KI, begeleiding gezondheidsonderzoeken, enz…
  • Communicatieverantwoordelijke : beheert de website, facebook, nieuwsbrieven, organiseert communicatie-acties, publiciteit
  • Ambassadeur naar andere verenigingen, nationaal en internationaal, eventueel te spitsen in 2 functies : nationale ambassadeur en internationale ambassadeur : vertegenwoordigt Buckfast Vlaanderen in imkerskoepels, legt contacten met andere verenigingen, in binnen-en buitenland
  • Fundraiser : zoekt constant financiële middelen voor de organisatie, via subsidies, sponsoring, enz…. (andere dan lidgelden)
  • Activiteitenverantwoordelijke : organisator symposia, opleidingen, evenementen, vergaderingen, enz…..
  • ‘Gewoon’ bestuurslid : ondersteunt alle bovenstaande functies

  Bedoeling is de bestuursfuncties zo veel mogelijk te verspreiden over de bestuursleden om de organisatie zo sterk en breed mogelijk te maken. Een bestuurslid mag maximum 2 functies (andere dan ‘gewoon’ bestuurslid) tegelijkertijd vervullen.Neem zeker contact op met iemand van het bestuur!