Bestuur

Voorzitter

Jan Heytens, Haringsveldweg 3, 9620 Zottegem, tel. 0470 76 43 54, jan.heytens@buckfast-vlaanderen.be

Ondervoorzitter

Jan De Ridder, Klaverheide 44, 2930 Brasschaat, tel. 03 663 26 38, jan.deridder@buckfast-vlaanderen.be

Penningmeester – Ledenadministratie

Rudi Van Hese, Klapperstraat 68, 9120 Beveren-Waas, tel. 0477 52 64 64, rudi.vanhese@buckfast-vlaanderen.be

Secretaris

Wim Cruysberghs, Zomerlei 13, 2650 Edegem, tel. 0474526883, wim.cruysberghs@buckfast-vlaanderen.be

Arista / Teelt

Achiel Dhooge, Kalkendorp 63, 9270 Kalken, tel.09 367 63 03, achiel.dhooge@buckfast-vlaanderen.be

Andere bestuursleden

Ghislain De Roeck, Zikastraat 40, 9500 Geraardsbergen​, ghislain.deroeck@buckfast-vlaanderen.be

Ludo Moens, Sint Rochusstraat 9, 3700 Tongeren, tel. 0478 59 73 62, ludo.moens@buckfast-vlaanderen.be

Davy Petit, Predikherenhoevestraat 35, Rumst, 047496 87 59, davy.petit@buckfast-vlaanderen.be

Nick Stevens, Onze-Lieve-Vrouwestraat 25, 2500 Lier, 0472888337, België, nick.stevens@buckfast-vlaanderen.be

Algemeen maildres: bestuur@buckfast-vlaanderen.be

Secretariaat: secretariaat@buckfast-vlaanderen.be

Interesse om deel te nemen aan het bestuur? Het huidige bestuur heeft zich ge-engageert om de nieuwe werking mee uit te bouwen. In de toekomst willen we het bestuur laten evolueren naar volgende samenstelling:

  • Voorzitter : algemene coördinatie
  • Secretaris/penningmeester : secretariaat en beheer financiële middelen en bankrekening, lidgelden, …..
  • Teeltcoördinator : coördinatie telerslijst, begeleiding teeltwaardeschattingen, publicatie stambomen, organisatie deelname eilandbevruchtingen, organisatie KI, begeleiding gezondheidsonderzoeken, enz…
  • Communicatieverantwoordelijke : beheert de website, facebook, nieuwsbrieven, organiseert communicatie-acties, publiciteit
  • Ambassadeur naar andere verenigingen, nationaal en internationaal, eventueel te spitsen in 2 functies : nationale ambassadeur en internationale ambassadeur : vertegenwoordigt Buckfast Vlaanderen in imkerskoepels, legt contacten met andere verenigingen, in binnen-en buitenland
  • Fundraiser : zoekt constant financiële middelen voor de organisatie, via subsidies, sponsoring, enz…. (andere dan lidgelden)
  • Activiteitenverantwoordelijke : organisator symposia, opleidingen, evenementen, vergaderingen, enz…..
  • ‘Gewoon’ bestuurslid : ondersteunt alle bovenstaande functies

Bedoeling is de bestuursfuncties zo veel mogelijk te verspreiden over de bestuursleden om de organisatie zo sterk en breed mogelijk te maken. Een bestuurslid mag maximum 2 functies (andere dan ‘gewoon’ bestuurslid) tegelijkertijd vervullen.Neem zeker contact op met iemand van het bestuur!