Missie

Buckfast Vlaanderen is een onafhankelijke vereniging van buckfastimkers met als doel de instandhouding, de verspreiding en de verbetering van de Buckfastbij in Vlaanderen. Dit doen we door middel van :

 1. Een actieve communicatie via alle mogelijke kanalen om de positieve kenmerken van de buckfastbij in de kijker te zetten (zowel eigen website, nieuwsbrieven, facebookpagina, facebookgroep, publicaties in imkertijdschriften als in de algemene pers tout court, voordrachten, lezingen, debatten, symposia, …).
 1. De buckfastbij te promoten als dé ideale bij (zachtaardig, geen zwermlust, productief, vruchtbaar, weinig werk aan, gezond – met oa aandacht voor hygiëne en de zoektocht naar varroatolerantie en/of -resistentie, …) voor het dichtbevolkte Vlaanderen en zoveel mogelijk imkers de mogelijkheid te bieden om met deze bij te werken.
 1. Ledenwerving door onze gecoördineerde acties en activiteiten en onze ledenvoordelen.
 1. Ons op te werpen als dé vertegenwoordiger in Vlaanderen van de buckfastbij en alle imkers die met buckfastbijen werken of deze genegen zijn.
 1. Samenwerking binnen Vlaanderen en België op allerlei vlak met andere imkers, imkersverenigingen, imkerskoepels, wetenschappelijke instellingen en iedereen die zich actief met de imkerij bezighouden.
 1. Internationale samenwerking met buckfastverenigingen, -telers en -imkers in andere landen. We beschouwen Buckfast Belangen Verenigd en de Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker als bevoorrechte partners.
 1. De  publicatie en propagering van een jaarlijkse lijst van leden-buckfasttelers die kwalitatief hoogstaande buckfastbijen te koop aanbieden, zowel P- en/of F1-materiaal (koninginnen, bijenvolken, enz…), met als doel onze leden en heel Vlaanderen te voorzien van kwalitatief Buckfastmateriaal.
 1. Ondersteuning van de leden-buckfasttelers door een of meerdere jaarlijkse bezoeken van bestuursleden aan de buckfasttelers van onze vereniging met als doel de door de teler voorgestelde teelwaardeschattingen collectief te beoordelen en te evalueren, in het begin vooral op het vlak van zachtaardigheid en raatvastheid. Naderhand kan de lijst van collectief te beoordelen kenmerken uitgebreid worden. Zo waarborgen we de kwaliteit van de aangeboden buckfastbijen naar de leden toe.
 1. Onze leden zo efficiënt mogelijk te ondersteunen door hen een goede verzekering voor hun imkeractiviteiten aan te bieden, evenals een degelijk algemeen imkertijdschrift door middel van samenwerking met de bestaande imkerkoepels in België.
 1. Onze leden en telers te ondersteunen in de instandhouding en verbetering van hun buckfastbijen door hen toegang te verlenen tot buckfastbevruchtingseilanden in andere landen en daartoe gezamenlijk vervoer en begeleiding aan te bieden.
 1.  Onze leden en telers informatie en opleiding aan te bieden over de specificiteit van de buckfastteelt, de kenmerken van bepaalde lijnen, het gebruik van de stamboomdatabases, van teeltwaardeschattingen, enz….. Zowel door de organisatie van vergaderingen, opleidingen, symposia, als de verspreiding van documentatie en standaarddocumenten.
 1.  Ons te focussen op de specificiteiten van de buckfastteelt. Onze meerwaarde ligt niet in het organiseren of aanbieden van activiteiten die ook andere imkersverenigingen leveren, maar wel in net dat ietsje meer specifiek, toegespitst op de buckfastbij en -teelt. 
 1.  Een kenniscentrum te zijn van buckfastimkers en -telers waar iedere geïnteresseerde steeds terecht kan voor informatie, ondersteuning en kennisdeling.
 1.  De regelmatige organisatie van bezoeken aan buckfasttelers, bevruchtingseilanden en andere buckfastinstituten, zowel in binnen- als buitenland.
 1.  Alle andere activiteiten die de teelt en verspreiding van de buckfastbij in Vlaanderen bevorderen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken organiseert Buckfast Vlaanderen zich als een onafhankelijke vzw, die weliswaar samenwerking zoekt met alle mogelijke imkers, imkersverenigingen, zowel nationaal als internationaal, zonder echter op te gaan in andere verenigingen en/of koepels of onze eigenheid te verliezen. Lidmaatschap van imkerkoepels kan, zonder echter in te boeten aan onze eigenheid.