Evaluatie

Evaluatiecriteria

Buckfastbijen worden volgens volgende internationale kwaliteitsnormen beoordeeld.
Deze normen staan hier beschreven door de Europese Gemeenschap van Buckfast-imkers.

In wezen gaat het om de volgende punten:

 • Vitaliteit van de bijen
 • Vitaliteit van het broed
 • Zachtaardigheidheid
 • Raatzit
 • Zwermneiging
 • Vruchtbaarheid
 • Honingopbrengst in de lente
 • Honingopbrengst in de zomer
 • Wildbouw
 • Propolisaanzet
 • Omgang met Varroa
 • Overwintering
 • Hygiënisch gedrag (als aanbeveling)

Voorbeelden van waarderingschalen zijn:

 1. Eigenschap zwermneiging
  Waardering:
  5 : Nooit belegde doppen.
  4 : Doppen met eitjes. Niet ingegrepen geen zwerm.
  3 : Doppen met eitjes. Eén ingreep gedaan om zwermen te voorkomen. Geen zwerm.
  2 : Doppen met larven. Eén of meerdere zwerm verhinderende maatregelen. Geen zwermen.
  1 : zwermen.
 2. Eigenschap zachtaardigheid
  Waardering:
  5 : Geen steken. Kan zonder rook worden behandeld.
  4 : Geen steken met gebruik van rook.
  3 : 1-3 steken zonder aanleiding van de kant van de imker.
  2 : 4-10 steken zonder aanleiding van de kant van de imker.
  1 : Agressief. Steeklustig.
 3. Eigenschap raatzit
  Waardering:
  5: Erg kalm. Bijen lopen gewoon over de ramen zelfs wanneer ze geprovoceerd worden.
  Bijen zijn gemakkelijk van de raat af te schudden. Bijen vliegen niet op.
  4: Kalm. Bijen zijn óf een beetje onrustig (vliegen niet op, alleen maar bij het afslaan), óf ze
  zijn moeilijk af te slaan (raatzit is te goed).
  3: Bijen zijn nerveus. lopen onrustig over de raten heen. Een paar bijen zijn in de lucht
  zonder te worden geprovoceerd.
  2: Bijen zijn onrustig. Bijen lopen van de raat af. Veel bijen in de lucht zonder
  geprovoceerd te zijn.
  1: Bijen erg onrustig. Heel veel bijen in de lucht.
 4. Eigenschap honingopbrengst
  Waardering:
  5 : Meer dan 50% boven het gemiddelde van de bijenstand.
  4 : 10 – 50% boven het gemiddelde van de bijenstand.
  3 : Tot 10% boven of onder het gemiddelde van de bijenstand.
  2 : 10 – 50% onder het gemiddelde van de bijenstand.
  1 : Meer dan 50% onder het gemiddelde.
  Om te vergelijken: De opbrengst in kg moet worden vergeleken met de gemiddelde opbrengst
  van de bijenstand. Het aantal kasten eveneens.
 5. Eigenschap hygiënisch gedrag. (Door de licentienemers van de BBV toegevoegde
  kwaliteitsnorm)
  Waardering:
  5 : 100% verwijdert in 24 uur
  4 : 80% verwijdert in 24 uur
  3 : 60% verwijdert in 24 uur
  2 : 40% verwijdert in 24 uur
  1 : 20% of minder verwijdert in 24 uur
  Van 100 aangeprikte cellen, tegenwoordig wordt steeds meer gekozenen de cellen niet meer aan te prikken maar te bevriezen met vloeibare stikstof.