Buckfast Vlaanderen nieuwe stijl van start

Beste collega-imkers,

In het kader van de omvorming van onze feitelijke vereniging naar een VZW schreven we met het bestuur meteen ook de missie en visie van Buckfast Vlaanderen uit. Wat is onze bestaansreden ? Wat zijn onze doelstellingen ? Onze kerntaken ? Wat doen we en wat niet ?

Je vindt onze missie op onze nieuwe website : https://buckfast-vlaanderen.be/missie/

Maar laat ik ze alvast even toelichten :

Buckfast Vlaanderen is een onafhankelijke vereniging van buckfastimkers en wil de buckfastbij op alle mogelijke manieren promoten en in de kijker zetten. Omdat we er zeker van zijn dat deze bij dé ideale bij is voor ons dichtbevolkte Vlaanderen en België : 

 • een bij die sterk en gezond is (en we doen er alles aan om dit nog te verbeteren, oa door te selecteren op hygiënisch gedrag en varroatolerantie en/of -resistentie),
 • een bij waar de imker weinig werk aan heeft,
 • een bij die niet of maar zelden zwermt,
 • een zachtaardige bij, die vast op de raat zit,
 • een productieve bij,
 • en bij die perfect aangepast is aan onze wisselende weersomstandigheden.

Kortom, de bij waar velen van dromen.

Deze bij verenigt de positieve kenmerken en genetica van alle andere bijenrassen. Vandaar ook dat ons enthousiasme voor de buckfastbij geenszins ons respect voor alle andere bijenrassen en hun imkers in de weg staat. We werken dan ook graag met andere imkersverenigingen, maar ook met wetenschappelijke en andere verenigingen en instituten samen.

Op internationaal vlak zoeken we vooral samenwerking met andere buckfastverenigingen en -imkers.

Nogal logisch dat we de groeiende groep van imkers die met deze buckfastbij werkt, graag zoveel mogelijk bijstaan door kennisdeling en andere ondersteuning. 

Om de kwaliteit van de buckfastbij in Vlaanderen te waarborgen en verder te verbeteren, hechten we veel belang aan kwalitatieve buckfasttelers die conform de gekende buckfastwerkwijze hun stambomen en teeltwaardeschattingen nauwkeurig bijhouden en openbaar maken. 

Met opleiding en begeleiding willen we onze contreien terug naar de wereldtop van de imkerij loodsen. Wereldtop die we eeuwen geleden waren. Tot in de 16de eeuw was ‘Vlemschen zeem’ immers de gebruikte handelsbenaming voor de beste kwaliteit honing. En in 1781 beschreef de beroemde franse agronoom en botanicus Rozier dat het beste bijenras de ‘Vlaamse bij’ was. En hij beschreef deze ‘Vlaamse bij’ met kenmerken die verdacht veel aan onze hedendaagse buckfast doen denken. Lees het artikel in deze nieuwsbrief er maar over.

Samengevat : onze missie is u, beste collega-imker, en uw bijen te ondersteunen, helpen en begeleiden zodat u over alle kennis en middelen beschikt om onbekommerd te kunnen imkeren en zorgeloos te genieten van uw bijen. En laten we eerlijk zijn : met welke bijen kun je makkelijker onbekommerd imkeren en zorgeloos genieten dan met buckfastbijen ?

Jan Heytens

Uw voorzitter.

Interesse om deel te nemen aan het bestuur? Het huidige bestuur heeft zich ge-engageert om de nieuwe werking mee uit te bouwen. In de toekomst willen we het bestuur laten evolueren naar volgende samenstelling:

 • Voorzitter : algemene coördinatie
 • Secretaris/penningmeester : secretariaat en beheer financiële middelen en bankrekening, lidgelden, …..
 • Teeltcoördinator : coördinatie telerslijst, begeleiding teeltwaardeschattingen, publicatie stambomen, organisatie deelname eilandbevruchtingen, organisatie KI, begeleiding gezondheidsonderzoeken, enz…
 • Communicatieverantwoordelijke : beheert de website, facebook, nieuwsbrieven, organiseert communicatie-acties, publiciteit
 • Ambassadeur naar andere verenigingen, nationaal en internationaal, eventueel te spitsen in 2 functies : nationale ambassadeur en internationale ambassadeur : vertegenwoordigt Buckfast Vlaanderen in imkerskoepels, legt contacten met andere verenigingen, in binnen-en
 • buitenland
 • Fundraiser : zoekt constant financiële middelen voor de organisatie, via subsidies, sponsoring, enz…. (andere dan lidgelden)
 • Activiteitenverantwoordelijke : organisator symposia, opleidingen, evenementen, vergaderingen, enz…..
 • ‘Gewoon’ bestuurslid : ondersteunt alle bovenstaande functies

Bedoeling is de bestuursfuncties zo veel mogelijk te verspreiden over de bestuursleden om de organisatie zo sterk en breed mogelijk te maken. Een bestuurslid mag maximum 2 functies (andere dan ‘gewoon’ bestuurslid) tegelijkertijd vervullen.Neem zeker contact op met iemand van het bestuur in je buurt!