UBO! Hoe hygiënisch en varroaresistent gedrag opsporen?

In het kader van het Vlaams bijenteeltprogramma voert Buckfast Vlaanderen vzw momenteel samen met KU Leuven en Arista Bee Research een toegepast onderzoek uit naar de haalbaarheid van UBO als selectietool voor de vlaamse imker naar varroa-sensitief en resistent gedrag van bijenkolonies.

Graag presenteren we jullie de aanpak van het lopende project. We hebben ook Kaira Wagoner, de grondlegger van dit onderzoek vanuit de Verenigde Staten bij ons hier in Vlaanderen aanwezig voor een presentatie over haar onderzoek. Onze projectleider Davy Petit en hoofdonderzoekster Sofie De Groef geven concrete feedback inzake de stand van zaken van huidig onderzoek.

Meer info: https://buckfast-vlaanderen.be/event/ubo/